Je bekijkt nu Het Keniaanse schoolsysteem

Het Keniaanse schoolsysteem

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:nieuws

Het Keniaanse schoolsysteem

In 2017 lanceerde de Keniaanse overheid een nieuw onderwijssysteem om meer nadruk te leggen op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis.
Dit nieuwe systeem moest het vorige 8-4-4-systeem (8 jaar basisonderwijs, 4 jaar voortgezet onderwijs en 4 jaar hoger onderwijs) veranderen in een 2-6-6-3-systeem: 2 jaar kleuteronderwijs, 6 jaar basisonderwijs, 6 jaar voortgezet onderwijs en 3 jaar hoger onderwijs. 

Nu, 2 jaar verder, is de implementatie nog niet gelukt en zeker nog geen succes gebleken. Het grootste probleem bleek het gebrek aan voorzieningen en het feit dat docenten niet getraind werden om te werken volgens dit nieuwe systeem. Ondanks protesten vanuit de bond voor docenten besloot de overheid verder te gaan met de invoering. Daarbij is het ook nog zo dat alleen de privéscholen informatie hebben gekregen over de nieuwe ontwikkelingen waardoor de staatsscholen worden achtergesteld om ook mee te komen met de ontwikkelingen. De kinderen op deze scholen worden benadeeld, omdat het door gebrek aan ruimte en materialen niet mogelijk is om volgens het nieuwe schoolsysteem onderwijs te volgen.

De vraag die veel mensen stellen is: “Waar kunnen ouders uit Kibera spullen als een gitaar, piano, verfmateriaal en materialen voor bouw en houtbewerking vandaan halen als zij zich niet eens elke dag een maaltijd kunnen veroorloven?”. De overheid is enthousiast over het nieuwe programma, maar de praktijk laat zien dat er geen fundament is om de implementatie goed te kunnen faciliteren. Of het programma uiteindelijk toch een succes blijkt moet nog maar eens blijken. 

Lees hier de hele EBOO nieuwsbrief van juni 2019
https://mailchi.mp/81d21e92d2b3/eboo-nieuws-juni-2019